Tin Khuyến mại
VNPT Đồng Nai tổ chức chương trình khuyến mại thỏa súc Alo từ ngày 01/01/2012 đến 29/02/2012

Tên chương trình: “Thỏa sức ALO”

 Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 29/02/2012.

  1. Đối tượng khuyến mại:

      1.1. Áp dụng:

       -  Thuê bao trả sau phát triển mới;

       -  Thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều khôi phục sử dụng dịch vụ: Thuê bao tạm khóa khóa 2 chiều trước ngày 01/10/2011, đang không hưởng khuyến mại khác, khôi phục sử dụng dịch vụ;

       -  Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau. (không bao gồm thuê bao trả sau đang hoạt động chuyển sang trả trước, sau đó chuyển lại hòa mạng trả sau trong thời gian khuyến mại).

      1.2. Không áp dụng cho các đối tượng:

       -  Thuê bao điện thoại di động Vinaphone trả sau thanh lý hợp đồng từ ngày 25/12/2011 sau đó làm thủ tục hòa mạng di động trả sau mới trong thời gian khuyến mại.

       -  Thuê bao công vụ của VNPT Đồng Nai.

  2. Nội dung khuyến mại: Khách hàng có thể lựa chọn một (01) trong hai (02) hình thức khuyến mại sau

      2.1 Lựa chọn Khuyến mại 1

       +  Khuyến mại 50% cước hòa mạng.

       +  Khuyến mại 100% phí chuyển đổi hình thức.

       +  Miễn cước các cuộc gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call) và cuộc gọi đến cố định VNPT/GPhone trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai hòa mạng trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng với điều kiện: khách hàng cam kết đóng 25.000đ/tháng (đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng. Riêng mức cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng được thu như sau:

       -  Hòa mạng trước ngày 16 của tháng (tháng 1 hoặc tháng 2/2012): thu 100% giá trị gói cam kết (thu 25.000đ)

       -  Hòa mạng từ ngày 16 của tháng trở đi (tháng 1 hoặc tháng 2/2012): thu 50% giá trị gói cam kết (thu 12.500đ)

       +  Thời lượng tối đa hưởng khuyến mại/cuộc: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

       +  Tổng số lượng miễn phí của các cuộc gọi Thỏa sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

       +  Các cuộc gọi sang mạng khác, sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

      2.2 Lựa chọn Khuyến mại 2

       +  Khuyến mại 50% cước hòa mạng.

       +  Khuyến mại 100% phí chuyển đổi hình thức.

       +  Khách hàng cam kết đóng 129.000đ/tháng (đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng hòa mạng được miễn cước các cuộc gọi theo các hướng:

 •  Gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call)
 •  Gọi đến cố định VNPT/GPhone trên toàn quốc
 •  Gọi đến thuê bao MobiFone

       +  Riêng mức cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng được thu như sau:

       -  Hòa mạng trước ngày 16 của tháng (tháng 1 hoặc tháng 2/2012): thu 100% giá trị gói cam kết (thu 129.000đ)

       -  Hòa mạng từ ngày 16 của tháng trở đi (tháng 1 hoặc tháng 2/2012): thu 50% giá trị gói cam kết (thu 64.500đ)

       +  Thời lượng tối đa hưởng khuyến mại/cuộc: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi. Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

       +  Tổng số lượng miễn phí của các cuộc gọi Thỏa sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

       +  Các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định nêu trên), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

3.Quy định về khuyến mại dịch vụ:

       -  Các cuộc gọi được miễn phí bao gồm cả các cuộc gọi CF nội mạng Vinaphone đối với lựa chọn khuyến mại 1 và các cuộc gọi CF, chuyển vùng trong nước với MobiFone đối với lựa chọn khuyến mại 2.

       -  Trong thời gian hưởng khuyến mại, nếu khách hàng chấm dứt Hợp đồng sau đó khôi phục lại Hợp đồng sẽ không được tiếp tục hưởng khuyến mại của chương trình này.

       -  Trong thời gian hưởng khuyến mại, nếu thuê bao bị khóa 2 chiều, sau khi khôi phục lại và thanh toán hết cước nợ đọng sẽ được tiếp tục hưởng khuyến mại của chương trình này. Thời gian hưởng khuyến mại được tính tiếp tục từ tháng khôi phục lại thuê bao (các tháng hưởng khuyến mại còn lại kể từ thời điểm thuê bao hòa mạng mới của chương trình)

       -  Đối với các khách hàng đăng ký các gói cước VIP1, VIP2 hoặc iTouch, khi tham gia chương trình này thì các cuộc gọi miễn phí sẽ không bị tính vào số block miễn phí của các gói cước đăng ký tương ứng.

       -  Các thuê bao tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến mại gọi nội mạng miễn phí khác (nếu có).

       -  Khách hàng hòa mạng mới có quyền lựa chọn tham gia chương trình khuyến mại này hoặc thực hiện hòa mạng & sử dụng dịch vụ theo chính sách cước thông thường của VinaPhone.

       -  Khách hàng nhận khuyến mại phải ký cam kết (mẫu kèm theo) sử dụng dịch vụ 2 chiều tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.

       -  Nếu khách hàng vi phạm cam kết, dừng dịch vụ trước thời hạn (tạm ngưng sử dụng; có yêu cầu thanh lý hợp đồng), khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị quà tặng khuyến mại bằng tiền. Mức hoàn trả tính theo tháng, không phụ thuộc vào số ngày sử dụng của khách hàng.

       -  Trong thời gian cam kết nếu khách hàng hủy một trong các thuê bao Vinaphone trả sau có cùng tên chủ thuê bao với thuê bao được hưởng khuyến mại thì không được nhận khuyến mại dành cho thuê bao mới và phải hoàn trả 100% giá trị khuyến mại đã nhận bằng tiền.

4.  Các nội dung bổ sung cho hình thức khuyến mại “Thỏa sức Alo”:

      4.1. Khách hàng đồng thời tham gia chương trình Thỏa sức chọn số:

       -  Thuê bao không có mức cước cam kết tháng: hưởng khuyến mại theo gói 25.000/tháng hoặc 129.000đ/tháng.

       -  Thuê bao có mức cước cam kết tháng: Các cuộc gọi được hưởng khuyến mại được tính vào gói 25.000đ/tháng hoặc 129.000đ/tháng. Cước phát sinh cho phần cuộc gọi khuyến mại lớn hơn 10 phút hay ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng và các cuộc gọi khác được tính vào mức cước cam kết theo loại số đăng ký hòa mạng.

       -  Thuê bao có mức cam kết tháng từ 300.000đ/tháng trở xuống nếu hòa mạng lựa chọn gói khuyến mại 25.000/tháng hoặc 129.000đ/tháng sẽ được miễn cước cam kết tháng theo chương trình “Thỏa sức chọn số” như một thuê bao hòa mạng mới bình thường.

 • Khách hàng vẫn phải đóng cước thuê bao tháng bình thường.
 • Khách hàng vẫn phải đóng tiền đặt cọc tương ứng với số thuê bao chọn và tiền đặt cọc được trừ vào hóa đơn cước tháng theo quy định hiện hành.

      4.2. Nâng cấp khuyến mại:

       -  Cho phép nâng cấp khuyến mại từ KM1 lên KM2. Chỉ được thực hiện nâng cấp 01 (một) lần trong thời gian hưởng khuyến mại. Gói cước nâng cấp KM2 có giá trị sử dụng  từ tháng kế tiếp tháng nâng cấp.

       -  Thời gian cho phép được nâng cấp: từ 01/3/2012.

       -  Nội dung về nâng cấp khuyến mại: theo quy định hiện hành.

  5.  Chương trình Thỏa sức Alo từ 01/01/2012 đến 29/02/2012 áp dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp:

Ngoài các quy định hiện hành không thay đổi, áp dụng  khuyến mại Thỏa sức Alo cho khách hàng Doanh nghiệp theo các nội dung như sau:

      5.1. Lựa chọn Khuyến mại 1:

       -  Cam kết đóng 25.000đ/tháng *(đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng gia nhập nhóm Doanh nghiệp để hưởng khuyến mại: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call) và cuộc gọi đến cố định VNPT/GPhone trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

       -  Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

       -  Tổng số lượng miễn phí của các cuộc gọi Thỏa sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

       -  Các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định nêu trên), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

*  Mức cam kết áp dụng với Doanh nghiệp đăng ký ít hơn 10 thuê bao. Doanh nghiệp đăng ký từ 10 thuê bao trở lên áp dụng mức 20.000đ/tháng.

      5.2. Lựa chọn Khuyến mại 2:

       -  Cam kết đóng 129.000đ/tháng *(đã có VAT & chưa bao gồm cước thuê bao tháng) liên tục trong 12 tháng tính từ tháng gia nhập nhóm Doanh nghiệp để hưởng khuyến mại: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng VinaPhone (không bao gồm cuộc gọi Video Call) và cuộc gọi đến cố định VNPT/GPhone toàn quốc và gọi đến thuê bao MobiFone.

       -  Thời lượng quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành.

       -  Tổng số lượng miễn phí của các cuộc gọi Thỏa sức Alo được giới hạn không vượt quá 1.500 phút/tháng/thuê bao (tổng thời lượng miễn phí tháng). Phút gọi ngoài Tổng thời lượng miễn phí tháng được tính cước theo quy định hiện hành.

       -  Các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định nêu trên), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định.

*  Mức cam kết áp dụng với Doanh nghiệp đăng ký ít hơn 10 thuê bao. Doanh nghiệp đăng ký từ 10 thuê bao trở lên áp dụng mức 119.000đ/tháng.

      5.3. Các quy định khác: theo đúng nội dung mục 3 phần II. Không áp dụng nội dung tại 4.2 mục 4 phần II cho khuyến mại Thỏa sức Alo dành cho khách hàng Doanh nghiệp.

Mọi chi tiết liên hệ  800126

VNPT Đồng Nai Hân Hạnh Phục Vụ Quý Khách

 


Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Hôm nay15
Hôm qua56
Tuần này252
Tháng này986
Tất cả1
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động