Tin Khuyến mại
Chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước hòa mạng mới và thuê bao khóa hai chiều

Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) tổ chức chương trình khuyến mại "Chào mừng Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương" dành cho thuê bao trả trước hòa mạng mới và thuê bao khóa hai chiều

1/ Đối tượng: Thuê bao trả trước hòa mạng mới (bao gồm cả thuê bao Mobile Broadband, thuê bao MyZone - không bao gồm thuê bao Alo); thuê bao trả trước khóa 2 chiều.

2/ Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
3/ Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 11/4/2011 đến 24h00 ngày 15/4/2011.
4/ Nội dung:
4.1 Thuê bao trả trước hòa mạng mới:
           - Hòa mạng bộ Kit 25.000đ: có 10.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 25.000đ vào Tài khoản khuyến mại và có 45 ngày sử dụng (cộng thêm 20 ngày sử dụng). Tổng giá trị Tài khoản sử dụng 35.000đ.
          - Hòa mạng bộ Kit 65.000đ: có 50.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 65.000đ vào Tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị Tài khoản sử dụng 115.000đ.
         - Hòa mạng bộ Kit 75.000đ (SIM 128K): có 50.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 75.000đ vào Tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị Tài khoản sử dụng 125.000đ.
         - Hòa mạng bộ Kit 75.000đ: có 60.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 75.000đ vào Tài khoản khuyến mại và có 90 ngày sử dụng (cộng thêm 45 ngày sử dụng). Tổng giá trị Tài khoản sử dụng 135.000đ.
          - Hòa mạng bộ Kit có mệnh giá lớn hơn 75.000đ: ngoài số tiền theo mệnh giá bộ Kit (sau khi đã trừ tiền SIM) có trong Tài khoản chính thì được tặng thêm 75.000đ vào Tài khoản khuyến mại và 90 ngày sử dụng.
* Ngày sử dụng được tặng thêm khi kích hoạt các bộ Kit áp dụng cho thuê bao sử dụng VinaCard/VinaText.
* Các hình thức chuyển đổi giữa các gói trả trước VinaCard/Daily/Text/Xtra/365 áp dụng theo quy định hiện hành.
- Sau khi kích hoạt hòa mạng mới thực hiện nạp thẻ trước ngày 09/9/2011.
+ Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 10 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá. Trong đó 50% của giá trị được tặng cộng vào Tài khoản KM và 50% cộng vào Tài khoản KM1
4.2 Thuê bao trả trước khóa 2 chiều:
- Các thuê bao trả trước khóa 2 chiều trước 16/03/2011 đang trong thời hạn giữ số trên mạng khi nạp thẻ sẽ được hưởng khuyến mại như sau:
+ Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 05 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá trong khoảng thời gian từ 0h00 ngày 11/4/2011 đến 24h00 ngày 24/4/2011. Trong đó 50% của giá trị được tặng cộng vào Tài khoản KM và 50% cộng vào Tài khoản KM1
Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Hôm nay15
Hôm qua56
Tuần này252
Tháng này986
Tất cả1
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động