Tin bưu chính
Lực lượng tự vệ Bưu Điện tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013

Nhằm phát huy cao độ ý chí, tinh thần và nghị lực, tính tự chủ sáng tạo của toàn thể CBCNV, cán bộ chiến sỹ lực lượng Tự vệ, Dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, ngày 12/3 vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2013.

Bên cạnh việc tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Bưu Điện tỉnh Đồng Nai cũng phải đảm bảo thông tin liên lạc Bưu chính luôn thông suốt trong mọi tình huống; Bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị, mạng lưới; an ninh thông tin, an toàn vệ sinh lao động; phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông; Luôn sẵn sàng tích cực tham gia hiệu quả trong công tác ứng cứu, phối hợp xử lý sự cố cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị bạn thuộc Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đóng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

Hết quý I/2013, sẽ tiến hành rà soát xây dựng bổ sung hoàn chỉnh các phương án chiến đấu tại chỗ của các đơn vị. Các đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết về nhiệm vụ Quốc Phòng- Quân sự năm 2013. Tập trung thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ sở tổ chức Đảng tại đơn vị trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng Tự vệ phù hợp với tình hình đơn vị. 

Thực hiện nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong những thời gian cao điểm, bố trí đảm bảo quan số ở đơn vị, nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hành động giữa lực lượng Tự vệ của đơn vị với các Ban ngành, Đoàn thể địa phương, các đơn vị Công an- Quân đội trên địa bàn. Nghiêm chỉnh chấp hành công tác báo cáo định kỳ, thường xuyên và đột xuất đảm bảo về thời gian theo quy định của Ban chỉ huy quân sự các cấp.

Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Hôm nay15
Hôm qua56
Tuần này252
Tháng này986
Tất cả1
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động