Tin bưu chính
Bắt đầu trả lương hưu qua Bưu điện trên phạm vi toàn quốc

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tháng qua hệ thống Bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống Bưu điện được Văn phòng Chính phủ gửi BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TBXH vào ngày 17/4/2013.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Định kỳ 6 tháng, BHXH Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, BHXH Việt Nam phải chủ động phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tháo gỡ kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

Việc BHXH ngày 12/3/2013 chính thức có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đơn vị này mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc là căn cứ vào những kết quả tích cực đã đạt được của giai đoạn hơn 1 năm (từ tháng 9/2011 đến hết tháng 10/2012) thực hiện thí điểm quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện tại địa bàn 12 tỉnh.

Báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị tổng kết hơn 1 năm thực hiện thí điểm quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện diễn ra ngày 19/11/2012 cho hay, đến tháng 10/2012, Bưu điện 12 tỉnh tham gia thí điểm đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 174.300 người, chiếm khoảng 6% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH của cả nước, với tổng số tiền chi trả hàng tháng là 453 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả thành công tại các địa phương ở mức cao, hầu hết đạt tỷ lệ trên 98%.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá công tác thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH Việt Nam và VietnamPost đã phối hợp thực hiện khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người hưởng tại 100% số điểm chi trả với tổng số 119.836 phiếu, chiếm 60% tổng số người hưởng do Bưu điện chi trả. Kết quả, 86% người hưởng được lấy ý kiến cho rằng lịch chi trả của Bưu điện thuận tiện; 87% người hưởng thống nhất với nhận định quy trình, thủ tục chi trả của Bưu điện phù hợp và có tới 93% đánh giá Bưu điện đã làm tốt hoặc rất tốt việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng…

Theo ICTNews

Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
Hôm nay15
Hôm qua56
Tuần này252
Tháng này986
Tất cả1
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động