Tin bưu chính
Tem Bưu chính với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, và Quốc khánh 2.9, là những mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam do Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.     

67 năm lớn lên cùng đất nước, ngành Bưu Điện nói chung, lĩnh vực Tem Bưu chính nói riêng, cũng đã kịp lưu lại những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc trên Tem Bưu chính.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Cổng thông tin điện tử Bưu chính Việt nam xin trân trọng giới thiệu các bộ tem Bưu chính đã phát hành kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

1. Bộ tem 001: "Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (05 mẫu - phát hành ngày 02/9/1946)

Năm 1946, Kỷ niệm lần thứ nhất C ách mạng tháng Tám thành công và ngày thành lập nước 2/9, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem 5 mẫu thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Sắc lệnh số 172 ngày 27/8/1946 của Chủ tịch Chính phủ.

 

Đây là bộ tem đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do ta thiết kế, in ấn và phát hành, mở đầu thời kỳ mới trực tiếp tổ chức thiết kế và sản xuất các mẫu tem, mang dấu ấn của thời kỳ chuẩn bị toàn quốc kháng chiến (tem có phụ thu cứu quốc).

2. Bộ tem 024: "Kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (02 mẫu - phát hành năm 1957)

3. Bộ tem 037: "Kỷ niệm lần thứ 13 Cách mạng Tháng Tám" (02 mẫu - phát hành năm 1958)

 

4. Bộ tem 072: "Kỷ niệm lần thứ 15 ngành thành lập nước" (05 mẫu - phát hành năm 1960)

 

5. Bộ tem 244: "Kỷ niệm lần thứ 25 ngành thành lập nước" (phát hành năm 1970)

6. Bộ tem 304: "Kỷ niệm 30 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà" (03 mẫu, 01 Bloc - phát hành năm 1975)

   
 

7. Bộ tem 370: "Kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam" (04 mẫu - phát hành năm 1980)

 

8. Bộ tem 472: "Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9" (04 mẫu, 01 Bloc - phát hành năm 1985)


9. Bộ tem 601: "Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam" (04 mẫu, 01 Bloc - phát hành năm 1990)

 

10. Bộ tem 714: "Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9" (06 mẫu - phát hành năm 1995)

11. Bộ tem 940: "Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám" (03 mẫu, 01 Bloc - phát hành năm 2005)

 

 

Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 9
  • 2
Hôm nay17
Hôm qua571
Tuần này2229
Tháng này8609
Tất cả1122792
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động