- Giao nhận, phân hướng, chia chọn sản phẩm – hàng hóa tại Bưu cục khai thác – Trung tâm Khai thác vận chuyển.
- Thời gian làm việc xoay ca (có 03 ca làm việc, ca 3 là ca làm đêm)
- Tuổi từ 18 đến 35 tuổi (có sức khỏe tốt)
- Trình độ trung cấp nghề trở lên;
- Sử dụng thành thạo và thao tác nhanh trên máy tính.
- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Đồng Nai
Mô tả công việc: Giao nhận, phân hướng, chia chọn sản phẩm - hàng hóa tại bưu cục khai thác – Trung tâm Khai thác vận chuyển.

Vị trí và số lượng tuyển dụng:

Vị trí 1: Chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản. Số lượng: 01 người

Vị trí 2:Chuyên viên kế toán – Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc. Số lượng: 06 người

Vị trí 3: Phó giám đốc Bưu điện huyện/thành phố. Số lượng: Mỗi BĐH/TP tuyển 01 vị trí / 01 người

CÁC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG:
-  Chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản: 02 Người
-  Chuyên viên Lao động tiền lương: 01 Người
. Nhân viên Bưu tá: số lượng cần tuyển 20 lao động
 • -  Giới tính: ưu tiên lao động nam;
 • -  Thời gian làm việc: theo giờ hành chính;
 • -  Độ tuổi: từ 18 đến 40 tuổi (có sức khỏe tốt, có xe gắn máy);
 • -  Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Đồng Nai, am hiểu các tuyến đường trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
 • -  Sử dụng thành thạo smart – phone.

. Khai thác viên: số lượng cần tuyển 05 lao động

  •  Mô tả công việc:
  • -  Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa, đầu tư XDCB.
  • -  Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, đầu tư hàng năm.
  • -  Thực hiện thẩm định các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng; tham gia công tác thanh quyết toán các dự án.
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 5
 • 0
Hôm nay37
Hôm qua496
Tuần này1589
Tháng này8685
Tất cả1110150
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động