1. Chức danh tuyển dụng:

Vị trí: Phó phòng Tổ chức – Hành chính phụ trách Lao động – tiền lương.
Số lượng tuyển dụng: 01 người.

Vị trí: Chuyên viên Kế hoạch – Kinh doanh
Số lượng tuyển dụng: 03 người.

Mô tả công việc: Nghiên cứu thị trường, tiếp cận khách hàng, tư vấn dịch vụ cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện (chuyển phát thư từ, hàng hóa trong nước và quốc tế), chăm sóc khách hàng.

- Giao nhận, phân hướng, chia chọn sản phẩm – hàng hóa tại Bưu cục khai thác – Trung tâm Khai thác vận chuyển.
- Thời gian làm việc xoay ca (có 03 ca làm việc, ca 3 là ca làm đêm)
- Tuổi từ 18 đến 35 tuổi (có sức khỏe tốt)
- Trình độ trung cấp nghề trở lên;
- Sử dụng thành thạo và thao tác nhanh trên máy tính.
- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Đồng Nai
Mô tả công việc: Giao nhận, phân hướng, chia chọn sản phẩm - hàng hóa tại bưu cục khai thác – Trung tâm Khai thác vận chuyển.

Vị trí và số lượng tuyển dụng:

Vị trí 1: Chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản. Số lượng: 01 người

Vị trí 2:Chuyên viên kế toán – Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc. Số lượng: 06 người

Vị trí 3: Phó giám đốc Bưu điện huyện/thành phố. Số lượng: Mỗi BĐH/TP tuyển 01 vị trí / 01 người

CÁC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG:
-  Chuyên viên Đầu tư xây dựng cơ bản: 02 Người
-  Chuyên viên Lao động tiền lương: 01 Người
. Nhân viên Bưu tá: số lượng cần tuyển 20 lao động
 • -  Giới tính: ưu tiên lao động nam;
 • -  Thời gian làm việc: theo giờ hành chính;
 • -  Độ tuổi: từ 18 đến 40 tuổi (có sức khỏe tốt, có xe gắn máy);
 • -  Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Đồng Nai, am hiểu các tuyến đường trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
 • -  Sử dụng thành thạo smart – phone.

. Khai thác viên: số lượng cần tuyển 05 lao động

  •  Mô tả công việc:
  • -  Xây dựng kế hoạch hàng năm về sửa chữa, đầu tư XDCB.
  • -  Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, đầu tư hàng năm.
  • -  Thực hiện thẩm định các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng; tham gia công tác thanh quyết toán các dự án.
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Hôm nay15
Hôm qua56
Tuần này252
Tháng này986
Tất cả1
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động