Tin bưu chính
chương trình khuyến mại: “Chuyển tiền Bưu điện – Trúng Lộc Vàng”

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 1. Tên chương trình khuyến mại: “Chuyển tiền Bưu điện – Trúng Lộc Vàng”
 2. Dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Chuyển tiền trong nước.
 3. Thời gian: Từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 30/09/2016
 4. Địa bàn khuyến mại: Các Bưu cục cung cấp dịch vụ chuyển tiền trên địa bàn TP. Biên Hòa.
 5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.
 6. Khách hàng hưởng khuyến mại: Khách hàng gửi chuyển tiền tại các Bưu điện trên địa bàn TP. Biên Hòa trong thời gian khuyến mại.

7   Cơ cấu, giá trị giải thưởng:
7.1. Quay số trúng thưởng bằng phần mềm: Với mỗi giao dịch chuyển tiền khách hàng tham gia quay số trúng thưởng. Chương trình quay số định kỳ 01 tháng/lần, tổng cộng 03 lần quay số. Cụ thể như sau:
- Quay số theo đợt (03 đợt): Mỗi đợt quay số cho các giao dịch chuyển tiền Bưu điện phát sinh trong tháng của đợt đó.
7.2. Cơ cấu giá trị giải thưởng:

Stt

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng

Đơn vị tính

Giá trị giải thưởng

Thành tiền (VNĐ)

1

Giải nhất

3

3 chỉ vàng SJC 99.99

10.200.000

30.600.000

2

Giải nhì

6

2 chỉ vàng SJC 99.99

  6.800.000

40.800.000

3

Giải ba

15

1 chỉ vàng SJC 99.99

  3.400.000

51.000.000

4

Giải khuyến khích

90

Tiền mặt

     500.000

45.000.000

Tổng cộng

114

 

 

167.400.000

- Khách hàng trúng thưởng nhận thưởng đúng như hình thức giải thưởng đã nêu trên, không căn cứ giá trị giải thưởng tại thời điểm trao thưởng.
- Chỉ áp dụng đới với khách hàng điền đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển tiền Bưu điện và không vi phạm quy định pháp luật về hoạt động chuyển tiền.

8   Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:
8.1. Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại (quay số trúng thưởng bằng bằng phần mềm):
- Mỗi khách hàng chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền Bưu điện có 01 mã số chuyển tiền bao gồm 10 chữ số (không có chữ cái) được in trến biên nhận chuyển tiền của khách hàng và phần lưu của Bưu điện. Mã số này chính là số hiệu phiếu chuyển tiền Bưu điện được in sẵn trên phiếu chuyển tiền Bưu điện (CT1).
- Mỗi mã số chuyển tiền Bưu điện là 01 mã dự thưởng.
- Kết thúc mỗi đợt khuyến mại (03 đợt), Bưu điện thực hiện quay số trung thưởng bằng phần mềm để xác định mã số trúng thưởng, Bưu điện thực hiện 03 lần quay số bằng phần mềm trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

8.2. Mã số dự thưởng hợp lệ để tham gia quay số trúng thưởng:
- Là mã số chuyển tiền Bưu điện gồm 10 số được in trên biên nhận chuyển tiền Bưu điện, Bưu điện không chịu trách nhiệm về việc tham gia dự thưởng theo Thể lệ chương trình khuyến mại này đối với những biên nhận chuyển tiền Bưu điện bị mất, tách rời, tẩy xóa, rách nát, nhàu nát không còn nhận dạng thông tin hay chỉnh sửa thông tin trên biên nhận chuyển tiền Bưu điện và số hiệu phiếu chuyển tiền.
- Chỉ chấp nhận bản chính, không chấp nhận bản sao của Biên nhận chuyển tiền Bưu điện khi thực hiện xuất trình nhận giải thưởng.

8.3 Phương thức tổ chức quay số xác định khách hàng trúng thưởng:
- Quay số công khai dưới sự chứng kiến của đại  diện cơ quản quản lý Nhà nước về thương mại, đại diên Bưu điện, đại diện khách hàng và báo chí.
- Bưu điện sẽ dùng chương trình quay số xác định giải thưởng bằng phần mềm quay số tự động để xác định khách hàng trúng thưởng.
- Khách hàng trúng thưởng là khách hàng có mã số chuyển tiền Bưu điện được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm quay số tự động .
- Cách thức quay số xác định mã số trúng thưởng: Chương trình bao gồm 03 đợt quay số trúng thưởng riêng lẻ tổ chức định kỳ 01 tháng/lần quay số, cụ thể đợt 1 đến đợt 3 thực hiện quay số theo đợt 1 tháng/đợt phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên ra mã số trúng thưởng tương ứng với giải thưởng, bao gồm 01 giải nhất,  02 giải nhì, 05 giải ba, 30 giải khuyến khích; đồng thời, phần mềm cung sẽ xác định 05 mã số tiếp theo (trong buổi quay số) để làm phương an dự phòng cho các mã số trúng thưởng nhưng không đúng quy định hồ sơ chương trình sau khi kiểm tra đối chiếu. Tổng mã số xác định trong mỗi đợt quay là 15 mã số (bao gồm cả 05 mã dự phòng).
- Danh sách mã số trúng thưởng được Bưu điện kiểm tra về tính minh bạch và hợp pháp của khách hàng trong hoạt động chuyển tiền Bưu điện cũng như đầy đủ thông tin hồ sơ cá nhân phục vụ cho việc trao thưởng. Thứ tự kiểm tra được thực hiện lần lượt từ giải nhất tơi giải tư.
- Nếu khách hàng dự kiến trúng giải bị phát hiện có vi phạm tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động chuyển tiền Bưu điện thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng giải. Mã số hợp lệ dự phòng sẽ được xác định trúng giải.
- Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại phải cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tền, địa chỉ cư trú, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, email liên lạc.
- Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên trang web của Bưu điện, tại điểm giao dịch của Bưu điện.

8.4 Thời gian, địa điểm tổ chức quay số xác định trúng thưởng:
- Chương trình quay số trúng thưởng theo đợt (03 đợt) sẽ được quay trong vòng 06 kể từ ngày chốt dữ liệu của tháng đó (dự kiến thực hiện quay vào các ngày 06/8/2016; 06/9/2016; 06/10/2016).
- Địa điểm quay số: Tại các Khu công nghiệp Biên Hòa.
- Kết quả các buổi quay số trúng thưởng được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện Bưu điện, đại diện khách hàng.

8.5 Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng:
- Khách hàng trúng thưởng được trao thưởng tại địa điểm giao dịch, nơi khách hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền Bưu điện.
- Khi lãnh thưởng khách hàng cần xuất trình:
+ Bản chính còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, không chỉnh sửa của biên nhận chuyển tiền Bưu điện.
+ Bản chính hoặc bản sao công chứng của GTTT/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
- Khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận giải thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Nếu hết thời hạn nêu trên mà khách hàng không đến làm thủ tục nhận giải thưởng  thì xem như không có người trúng thưởng, khách hàng mất quyền nhận thưởng, và giải thưởng sẽ được xử lý như trường hợp không có người trúng thưởng.
- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ tại các Bưu điện gần nhất để được hỗ trợ hoặc truy cập (http://www.dongnai.vnpost.vn) .

8.6 Quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và Bưu điện khi tham gia chương trình:

a) Quyền nghĩa vụ khách hàng:
- Quyền lợi của khách hàng:
+ Khách hàng được nhận giá trị giải thưởng (nếu trúng thưởng).
- Trách nhiệm của khách hàng:
+ Thực hiện đúng các quy định đã cam kết với Bưu điện về chương trình.
+ Chịu các khoản chi phí đi lại và các khoản thuế liên quan đến giải thưởng theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Quyền và nghĩa vụ của Bưu điện:
- Quyền lợi của Bưu điện:
+ Được quyền từ chối chi trả giải thưởng nếu khách hàng tham gia chương trình không thực hiện đúng các quy định tại văn bản này và các thỏa thuận đã cam kết với Bưu điện.
+ Được sử dụng hình ảnh và thông tin về việc trao giải thưởng vào mục đích quảng cáo mà không phải trả một khoản phí nào.

- Trách nhiệm của Bưu điện:
+ Công bố công khai và thực hiện theo đúng các quy định về chương trình tại điểm giao dịch của Bưu điện.
+ Giữ bí mật số tiền chuyển, thông tin chuyển tiền của khách hàng qua dịch vụ chuyển tiền Bưu điện.
+ Có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả giải thưởng cho khách hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật.
+ Bưu điện có trách nhiệm thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung thể lệ chương trình khuyến mại này tại điểm giao dịch của Bưu điện.
+ Kết quả trúng thưởng được niêm yết công khai tại điểm giao dịch Bưu điện và trên website (http://www.dongnai.vnpost.vn) sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

c) Các qui định khác:
- Bưu điện có trách nhiệm đứng ra giải quyết những khiếu nại từ phía khách hàng trên cơ sở những quy định của chương trình này và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, việc khiếu nại sẽ được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, các giải thưởng chưa được trao cho khách hàng sẽ được Bưu điện trích 50% giá trị giải thưởng để nộp ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007.

Bưu điện tỉnh Đồng Nai cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành ./.

Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
 • 0
 • 1
 • 1
 • 4
 • 4
 • 9
 • 8
 • 0
Hôm nay198
Hôm qua464
Tuần này2109
Tháng này6097
Tất cả1144980
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động