Đợt 2 năm 2016
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 8
  • 7
  • 0
  • 4
  • 6
  • 5
Hôm nay142
Hôm qua561
Tuần này1840
Tháng này11702
Tất cả870465
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 5,00
- Kỳ hạn 02 tháng 4,50
- Kỳ hạn 03 tháng 5,20
- Kỳ hạn 06 tháng 6,20
- Kỳ hạn 09 tháng 5,70
- Kỳ hạn 12 tháng 7,10
- Kỳ hạn 13 tháng 7,20
- Kỳ hạn 15 tháng 7,00
- Kỳ hạn 16 tháng 7,00
- Kỳ hạn 18 tháng 7,10
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,92
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,97
- Kỳ hạn 02 tháng 4,46
- Kỳ hạn 03 tháng 5,13
- Kỳ hạn 06 tháng 6,01
- Kỳ hạn 09 tháng 5,46
- Kỳ hạn 12 tháng 6,62
- Kỳ hạn 13 tháng 6,67
- Kỳ hạn 15 tháng 6,43
- Kỳ hạn 16 tháng 6,40
- Kỳ hạn 18 tháng 6,41
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 5,20
- Kỳ hạn 06 tháng 6,20
- Kỳ hạn 12 tháng 7,10
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 6,20
- Kỳ hạn 09 tháng 5,70
- Kỳ hạn 12 tháng 7,10
- Kỳ hạn 18 tháng 7,10
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 5,40
- Kỳ hạn 02 tháng 4,90
- Kỳ hạn 03 tháng 5,48
- Kỳ hạn 06 tháng 6,60
- Kỳ hạn 09 tháng 6,10
- Kỳ hạn 12 tháng 7,50
- Kỳ hạn 13 tháng 7,60
- Kỳ hạn 15 tháng 7,40
- Kỳ hạn 16 tháng 7,40
- Kỳ hạn 18 tháng 7,50
- Kỳ hạn 24 tháng 7,60
- Kỳ hạn 25 tháng 7,80
- Kỳ hạn 36 tháng 7,80
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 7,30
- Kỳ hạn 24 tháng 7,14
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 6,51
- Kỳ hạn 12 tháng 7,25
- Kỳ hạn 24 tháng 7,10
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động