Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 6
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 8
Hôm nay418
Hôm qua627
Tuần này1795
Tháng này16713
Tất cả654018
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,70
- Kỳ hạn 02 tháng 4,70
- Kỳ hạn 03 tháng 5,20
- Kỳ hạn 06 tháng 5,80
- Kỳ hạn 09 tháng 5,90
- Kỳ hạn 12 tháng 6,90
- Kỳ hạn 13 tháng 6,95
- Kỳ hạn 15 tháng 6,95
- Kỳ hạn 16 tháng 7,00
- Kỳ hạn 18 tháng 7,10
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,73
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,73
- Kỳ hạn 12 tháng 6,69
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt
- Kỳ hạn 03 tháng 5,10
- Kỳ hạn 06 tháng 5,68
- Kỳ hạn 12 tháng 6,83
- Kỳ hạn 24 tháng 7,13
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,80
- Kỳ hạn 09 tháng 5,90
- Kỳ hạn 12 tháng 6,90
- Kỳ hạn 18 tháng 7,10
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,70
- Kỳ hạn 60 tháng 6,70
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động