Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 4
  • 5
  • 4
  • 8
  • 4
  • 8
Hôm nay31
Hôm qua197
Tuần này268
Tháng này3633
Tất cả454848
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,20
- Kỳ hạn 02 tháng 4,40
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,50
- Kỳ hạn 09 tháng 5,60
- Kỳ hạn 12 tháng 6,30
- Kỳ hạn 13 tháng 6,60
- Kỳ hạn 15 tháng 6,80
- Kỳ hạn 18 tháng 6,80
- Kỳ hạn 24 tháng 7,10
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,16
- Kỳ hạn 24 tháng 6,69
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,44
- Kỳ hạn 12 tháng 6,13
- Kỳ hạn 24 tháng 6,66
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt
- Kỳ hạn 03 tháng 4,51
- Kỳ hạn 06 tháng 5,39
- Kỳ hạn 12 tháng 6,24
- Kỳ hạn 24 tháng 7,03
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,50
- Kỳ hạn 09 tháng 5,60
- Kỳ hạn 12 tháng 6,30
- Kỳ hạn 18 tháng 6,80
- Kỳ hạn 24 tháng 7,10
- Kỳ hạn 36 tháng 6,70
- Kỳ hạn 48 tháng 6,70
- Kỳ hạn 60 tháng 6,70

 

Video - Clip

Hình ảnh hoạt động