Tin bưu chính
VietnamPost: Người Bưu chính đã sống được bằng nghề!

Những kết quả Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đạt được năm 2013 càng khẳng định tính đúng đắn của chủ trương tách bưu chính hoạt động độc lập với viễn thông. Tỷ trọng doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính hiện đã chiếm tới 77% tổng doanh thu.

“Đảo chiều” thành công cơ cấu doanh thu

Thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VietnamPost từ VNPT về Bộ TT&TT, kể từ ngày 1/1/2013, cùng với việc tách ra hoạt động độc lập hoàn toàn với VNPT, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cũng chính thức đổi tên thành Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam - VietnamPost), hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên không có Hội đồng thành viên, áp dụng cơ cấu quản lý gồm: Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, với đại diện chủ sở hữu nhà nước là Bộ TT&TT. Quyết định này đã đưa lịch sử phát triển của VietnamPost sang “trang” mới, hoàn thành quá trình chia tách bưu chính và viễn thông đã được ngành Bưu chính Viễn thông (nay là ngành TT&TT) khởi động từ hơn 10 năm trước.

Trong năm 2013 - năm đầu tiên VietnamPost hoạt động với tư cách một đơn vị hoàn toàn độc lập, bên cạnh việc triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo mô hình mới, hơn 4 vạn cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ, tiếp tục tập trung mạnh vào các nhóm dịch vụ lõi là bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính. Một điểm mới quan trọng, góp phần vào sự phát triển của VietnamPost trong năm 2013, theo Chủ tịch VietnamPost Đỗ Ngọc Bình, là đã thay đổi, quy hoạch lại toàn bộ kết cấu dịch vụ của Tổng Công ty (TCT). Cụ thể, từ chỗ lâu nay ở lĩnh vực bưu chính, các dịch vụ được thiết kế để tập trung cung cấp cho các khách hàng nhỏ lẻ, đại trà; bắt đầu từ cuối 2012 và đặc biệt là trong năm 2013, TCT làm mới một số dịch vụ, tích hợp các dịch vụ lại thành giải pháp cung cấp dịch vụ và thanh toán để cung cấp cho các khách hàng lớn, đồng thời đáp ứng được cho các yêu cầu về thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công cho nhà nước.

Bên cạnh đó, năm 2013, VietnamPost đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện căn bản chất lượng dịch vụ trên toàn mạng lưới. Các giải pháp này đã tạo ra những thay đổi tích cực về chất lượng mạng lưới, chất lượng các dịch vụ, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động.

Năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp kể từ sau khi được thành lập (2008) VietnamPost có lợi nhuận.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của hơn 4 vạn “người bưu chính”, kết thúc năm 2013, VietnamPost đạt tổng doanh thu phát sinh 7.555 tỷ đồng; tổng lợi nhuận ước đạt gần 73 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm 2012; tổng chi phí thực hiện ước tính là 7.482 tỷ đồng, giảm gần 30% so với 2012; và nộp ngân sách nhà nước 330 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khi doanh thu nhóm dịch vụ đại lý VT-CNTT năm 2013 tiếp tục giảm mạnh, với mức giảm lên tới gần 53% so với năm 2012; doanh thu 2 nhóm dịch vụ lõi là bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính của VietnamPost đã lần lượt tăng trưởng 11,3% và 35,3% so với năm 2012. Có thể khẳng định, kết quả này đã góp phần giúp VietnamPost giảm đáng kể sự phụ thuộc vào mảng kinh doanh dịch vụ VT-CNTT, từng bước tự nuôi sống mình bằng chính ngành nghề bưu chính.

Cụ thể, theo thống kê, nếu như năm 2008 tỷ trọng doanh thu nhóm dịch vụ VT-CNTT chiếm tới 35% tổng doanh thu tính lương của VietnamPost thì đến năm 2013 đã giảm xuống chỉ còn 6%; còn doanh thu từ các dịch vụ bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính đã vươn lên, chiếm tới 77% tổng doanh thu tính lương của VietnamPost năm 2013, trong đó riêng doanh thu từ nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đã chiếm tới 56% (năm 2008, tỷ trọng doanh thu nhóm dịch vụ này mới chỉ đạt khoảng 32%).

Cùng với đó, trong điều kiện trợ cấp công ích của Nhà nước liên tục giảm mạnh, từ 1.493 tỷ đồng (2008) xuống còn hơn 808 tỷ đồng (2010) và đến năm 2013 chỉ còn 330 tỷ đồng, bằng nhiều giải pháp thúc đẩy SX-KD, liên tục trong 6 năm qua, doanh thu tính lương của VietnamPost đã tăng trưởng bình quân khoảng 8,8%/năm. Đặc biệt, hiệu suất kinh doanh bình quân tại 1 bưu cục của VietnamPost năm 2013 đạt khoảng 380 triệu đồng/năm, gấp 3 lần so với thời điểm mới thành lập năm 2008; năng suất lao động năm 2013 của VietnamPost ước đạt 176 triệu đồng/người/năm, gần gấp đôi so với năm 2008.

2014: VietnamPost đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 5%

Đại diện lãnh đạo VietnamPost nhận định, năm 2014 vẫn sẽ là một năm nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp. Riêng VietnamPost sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, bởi từ năm 2014, mặc dù vẫn đảm đương nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho mọi người dân nhưng VietnamPost sẽ không còn được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn thách thức, ngay từ trung tuần tháng 9/2013, VietnamPost đã khởi động việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2014.

Tại Hội nghị định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014 ngày 16/9/2013 có sự góp mặt của tất cả cán bộ chủ chốt VietnamPost trên toàn mạng lưới, Chủ tịch VietnamPost Đỗ Ngọc Bình đã chỉ rõ 5 nội dung, nhiệm vụ quan trọng cần được tập trung triển khai trong năm 2014, đó là: tiếp tục phát triển và mở rộng kinh doanh; tiếp tục kiểm soát và nâng cao chất lượng của tất cả các dịch vụ; đẩy mạnh triển khai đưa ứng dụng CNTT vào hỗ trợ quản lý, điều hành hoạt động SX-KD; tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có kỹ năng, có tính chuyên nghiệp, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp cao; đồng thời phải xây dựng một nền quản trị tiên tiến trong toàn TCT.

Đề cập đến các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Tổng Giám đốc VietnamPost Phạm Anh Tuấn cho biết, trong năm tới, đơn vị này đặt mục tiêu toàn TCT sẽ đạt 7.448 tỷ đồng doanh thu phát sinh và trên 68 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ - Bưu điện Việt Nam phấn đấu đạt trên 6.600 tỷ đồng doanh thu phát sinh và lợi nhuận là 42 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2013. VietnamPost cũng đặt ra mục tiêu: doanh thu nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát năm 2014 sẽ phải tăng khoảng 19% và 31% là mức tăng trưởng doanh thu của nhóm dịch vụ tài chính bưu chính.

Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2014, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được VietnamPost tập trung triển khai là xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT, với lộ trình triển khai cụ thể, đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành chung của TCT, cũng như việc quản lý, tổ chức triển khai các dịch vụ.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 của VietnamPost vào ngày 13/12/2013, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh: Những kết quả VietnamPost đạt được trong năm 2013 đã chứng minh việc chia tách bưu chính hoạt động độc lập theo lộ trình vừa qua là một chủ trương đúng đắn. Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong nhiều năm cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, của Bộ TT&TT và Tập đoàn VNPT, kết quả có được hôm nay chủ yếu là nhờ tinh thần vượt qua khó khăn, sự cố gắng với tinh thần đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên VietnamPost.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 1+2 ra ngày 1/1/2014.

Theo ICTNews

Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
  • 9
  • 8
  • 8
Hôm nay206
Hôm qua464
Tuần này2117
Tháng này6105
Tất cả1144988
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động