Tin bưu chính
Công đoàn Tổng Công ty sát cánh cùng chuyên môn phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012

Để hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt bảo đảm các chỉ tiêu doanh thu tính lương và chênh lệch thu chi,  duy trì ổn định thu nhập, đời sống của người lao động, Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ của phong trào thi đua.  

Cụ thể, Công đoàn Tổng Công ty sẽ thực hiện sơ kết 2 đợt thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 01/CTLT-BCVN ngày 05/01/2012 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2012.

Sơ kết được thực hiện căn cứ vào tình hình triển khai tốt, có hiệu quả các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2012. 

Công đoàn Tổng Công ty sẽ xét hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có triển khai các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ  hoàn thành so với kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, các đơn vị được xét hỗ trợ kinh phí không được để xảy ra các vụ vi phạm về chất lượng dịch vụ, kỷ luật tài chính, và nghiệp vụ kế toán thống kê, chính sách đối với người lao động. 

Có ba mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đơn vị đạt được tiêu chí trên, gồm mức 30 triệu đồng cho các đơn vị triển khai tốt các hoạt động, đạt kết quả SXKD vượt bậc so với năm 2011; mức 20 triệu đồng/đơn vị cho các đơn vị đạt kết quả khá trong hoạt động SXKD; mức 10 triệu đồng/đơn vị cho các đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu.
Các tin tức khác
Thăm dò ý kiến
Bạn nhận xét gì về giao diện mới của website này:
Tốt
Khá
Xấu
Thống kê truy cập
  • 0
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
  • 9
  • 7
  • 0
Hôm nay188
Hôm qua464
Tuần này2099
Tháng này6087
Tất cả1144970
Lãi suất tiết kiệm
LOẠI DỊCH
VỤ
LÃI SUẤT (%NĂM)
1. Tiết kiệm không kỳ hạn 1,00
2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân 1,00
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi định kỳ (%năm)
4.1 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
4.2 Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,05
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi trước (%năm)
- Kỳ hạn 01 tháng 4,08
- Kỳ hạn 02 tháng 4,07
- Kỳ hạn 03 tháng 4,54
- Kỳ hạn 06 tháng 4,97
- Kỳ hạn 09 tháng 5,28
- Kỳ hạn 12 tháng 6,27
- Kỳ hạn 13 tháng 6,24
- Kỳ hạn 15 tháng 6,18
- Kỳ hạn 16 tháng 6,15
- Kỳ hạn 18 tháng 6,08
- Kỳ hạn 24 tháng 6,29
- Kỳ hạn 25 tháng 6,41
- Kỳ hạn 36 tháng 6,05
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần ( chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt) (%năm)
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
7. Tiết kiệm gửi góp
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
- Kỳ hạn 48 tháng 6,60
- Kỳ hạn 60 tháng 6,60
8. Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu (%năm)
8.1 Lĩnh lãi cuối kỳ
- Kỳ hạn 01 tháng 4,10
- Kỳ hạn 02 tháng 4,10
- Kỳ hạn 03 tháng 4,60
- Kỳ hạn 06 tháng 5,10
- Kỳ hạn 09 tháng 5,50
- Kỳ hạn 12 tháng 6,70
- Kỳ hạn 13 tháng 6,70
- Kỳ hạn 15 tháng 6,70
- Kỳ hạn 16 tháng 6,70
- Kỳ hạn 18 tháng 6,70
- Kỳ hạn 24 tháng 7,20
- Kỳ hạn 25 tháng 7,40
- Kỳ hạn 36 tháng 7,40
8.2 Lĩnh lãi định kỳ
Lĩnh lãi hàng quý
- Kỳ hạn 12 tháng 6,54
- Kỳ hạn 24 tháng 6,78
Lĩnh lãi hàng tháng
- Kỳ hạn 06 tháng 5,24
- Kỳ hạn 12 tháng 6,50
- Kỳ hạn 24 tháng 6,75
Video - Clip

Hình ảnh hoạt động